Op deze pagina's kan u ontdekken waar het Zwijnaardse cultuurplatform voor staat.

U kan ook kennismaken met de Zwijnaardse culturele verenigingen die op ons platform verenigd zijn, genieten van heel wat mooie beelden van Zwijnaarde en ontdekken wat er de komende maanden op cultureel vlak te beleven valt in ons dorp via de UIT-IN-ZWIJNAARDE-kalender.

Wij hopen u zeker op een van de activiteiten te mogen begroeten en wensen u veel surfplezier.


Zwijnaards bezwaarschrift Structuurvisie {Ruimte voor Gent}

Op het Overlegplatform Zwijnaarde van oktober laatstleden werd de tekst van de structuurvisie {Ruimte voor Gent} besproken, evenals de tekst die een aantal Zwijnaardse bewoners bij wijze van "bezwaarschrift" in het kader van het Openbaar Onderzoek naar de visietekst wensen in te dienen.

Alle informatie kan u vinden op http://www.toekomstzwijnaarde.be

In het bijzonder ook een filmpje waarin architect en docent aan de KUL Dirk Coopman op zeer visuele wijze aangeeft hoe een van de speerpunten (het ondergronds brengen van de E17) mogelijk wordt, en welke kosten en baten dergelijk project kan genereren. U kan de film op VImeo bewonderen: klik [HIER] (https://vimeo.com/243364659

Indien u de opmerkingen en het bezwaarschrift mee wenst te ondersteunen kan u contact opnemen met de indieners via hoger vermelde website en/of de lijst mee ondertekenen (te vinden in de Kring van de Nieuwe Melac)

Het bezwaarschrift omvat een positieve en constructieve benadering om Zwijnaarde een duurzame en gezonde toekomst te waarborgen op de lange termijn.