Op deze pagina's kan u ontdekken waar het Zwijnaardse cultuurplatform voor staat.

U kan ook kennismaken met de Zwijnaardse culturele verenigingen die op ons platform verenigd zijn, genieten van heel wat mooie beelden van Zwijnaarde en ontdekken wat er de komende maanden op cultureel vlak te beleven valt in ons dorp via de UIT-IN-ZWIJNAARDE-kalender.

Wij hopen u zeker op een van de activiteiten te mogen begroeten en wensen u veel surfplezier.


image001

Tijdens het weekend van 22 en 23 september 2018 zal Zwijnaarde in het teken staan van “TrackZ 2018”. Het is al de vierde keer dat deze kunst- en cultuurroute doorgaat. Om deel te nemen hoef je heus geen Michaël Borremans, Herman De Coninck of Panamarenko te zijn. Zowat alle kunstvormen en culturele uitingen kunnen aan bod komen. Het organiserende Cultuurplatform Zwijnaarde wil kunst en cultuur dicht bij de mensen brengen en toegankelijk maken voor jong en oud. Zelf gemaakte kunstwerken, een mooie collectie of de eigen culturele werking anders bekeken? TrackZ is hét moment om dit met anderen te delen.

Zowel individuele deelnemers als kunst- of culturele verenigingen die een band met Zwijnaarde hebben, zijn welkom. Wil je graag deelnemen, heb je een goed idee, of stel je een toegankelijke locatie ter beschikking van een kunstenaar? Laat het vóór 15 februari 2018 weten via mail ( ) of aan Tom (0476/99.50.23.). Meer info op de website van het Cultuurplatform Zwijnaarde: http://www.cultuurzwijnaarde.be


Cultureel programma Nieuwe Melac

programma nieuwe melac


In de kijker... avond Markant over Klimaatonderzoek Antartica

Koen Meirlaen verbleef als enige Belgische leerkracht bijna 3 maanden in Antarctica. Vanuit het Belgische Prinses Elisabeth-station ging hij op stap met de poolwetenschappers, hij brengt een authentiek en boeiend verhaal over Antarctica, het zero-emissie station en over de klimaatverandering.

 Datum: dinsdag 6 februari 2018 - 20u
Plaats: De Nieuwe Melac, Dorpsstraat Zwijnaarde
Prijs: 8€ (niet leden - 12€)  - Drankje inbegrepen

Meer info: https://mailchi.mp/dd0a80641901/klimaatonderzoek-in-antarctica?e=2833232c08


Zwijnaards bezwaarschrift Structuurvisie {Ruimte voor Gent}

Op het Overlegplatform Zwijnaarde van oktober laatstleden werd de tekst van de structuurvisie {Ruimte voor Gent} besproken, evenals de tekst die een aantal Zwijnaardse bewoners bij wijze van "bezwaarschrift" in het kader van het Openbaar Onderzoek naar de visietekst wensen in te dienen.

Alle informatie kan u vinden op http://www.toekomstzwijnaarde.be

In het bijzonder ook een filmpje waarin architect en docent aan de KUL Dirk Coopman op zeer visuele wijze aangeeft hoe een van de speerpunten (het ondergronds brengen van de E17) mogelijk wordt, en welke kosten en baten dergelijk project kan genereren. U kan de film op VImeo bewonderen: klik [HIER] (https://vimeo.com/243364659

Indien u de opmerkingen en het bezwaarschrift mee wenst te ondersteunen kan u contact opnemen met de indieners via hoger vermelde website en/of de lijst mee ondertekenen (te vinden in de Kring van de Nieuwe Melac)

Het bezwaarschrift omvat een positieve en constructieve benadering om Zwijnaarde een duurzame en gezonde toekomst te waarborgen op de lange termijn.